Bliżej

Autorskie

closer
closer
closer
closer
closer
closer
closer
closer
closer
closer

Tematem cyklu fotograficznego „Bliżej” jest zagrożone poczucie bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym.

Na projekt składają się portrety ludzi w przestrzeniach domowych lub miejskich, oswojonych i bezpiecznych, w których jednak jakiś element tworzy niepokojący dysonans. Łuna ognia widoczna w tle czy strzaskana szyba okna budują kontrast między powtarzalną codziennością, a zbliżającym się niebezpieczeństwem.

Cykl zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

closer closer closer closer closer closer closer closer closer closer